Yayın Politikamız
By admin On 1 Jul, 2011 At 06:27 AM | Categorized As | With 0 Comments

Medyaokuryazar; “yoğun iç & dış spekülasyon ve manipulasyonlar gözünüzü boyayıp sizleri doğru hareket etmekten alıkoymasın” diye, medyada yer alan haberleri okuyup, bu haberleri aşağıdaki kriterler süzgeçinden geçirerek yazan/yayımlayan özel bir haber sitesidir.

Yayın Politikamız

Haber kirliliğine ve sunî gündemlere fırsat vermeden, doğru, ciddi ve yararlı haberler yayınlamak.

Türkiye ve dünyada, günübirlik olay kalabalığından ziyade uzun vadeli, makro strateji ve planları duyurmak; okuyucularımızı bu konuları düşünüp anlamaya sevk etmek.

İktidar partileri ya da yükselen değerlerin rüzgârına, gelip geçici moda akımlara kapılmadan, doğruları savunan siyasetçi ve aydınların açıklama ve uyarılarına yer vermek.

Misyonerlik, Büyük Ortadoğu Projesi, siyonizm gibi hareketlerin çalışmaları ve iç yüzü hakkında okuyucularımızı aydınlatmak ve uyarmak.

İslam coğrafyasında, mazlumların çektiği sıkıntıları gündeme getirip kalıcı çözüm konusunda okuyucularımızı bilinçlendirmek ve uyanık tutmak.

Modern yaşamın tüm insanlığı tehdit eden kanser, depresyon, obezite, sigara alışkanlığı vb. gibi hastalıklarına karşı sağlıklı gündelik hayat, sağlıklı beslenme ve doğru davranış biçimlerini teşvik etmek.

Bireysel sağlık ve kondisyona faydası olmayan, zaman israfı ve husumete yol açan kitle sporlarından ziyade faydalı sportif faaliyetleri teşvik etmek.

Sinema, tiyatro, konser, sergi vb. kültürel faaliyetlerin tanıtım ve haberlerinde seçici olmak; faydalı ve temel değerlerimizle çelişmeyen faaliyetlere yer vermek.

 

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medya okuryazarlığı terimi İngilizce “media literacy” sözcüğünden dilimize çevrilmiştir. Bu kavram, yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

Tanımdan da anlaşılabileceği gibi medya okuryazarlığı birden çok fonksiyonu içermektedir. Medya okuryazarlığına bu açıdan bakıldığında kavramın; bir yandan medya oluşturarak iletme, diğer yandan da iletilen medya unsurlarını alırken çözümleyebilme becerisini içerdiği görülmektedir.

Günümüzde medya okuryazarlığı dendiğinde; bu iki içerikten daha çok medyayı çözümleyebilme becerisi üzerinde durulmaktadır. Çünkü medya; gazete, kitap, dergi, televizyon, video, sinema, internet, cep telefonu gibi bir çok aracı içermektedir. Bu araçların da günümüzde yaygınlığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Diğer yandan bu araçların kişi ve toplumlar üzerinde etkinliğinin boyutu konusu da tartışılmaktadır.

Yani esas sorun, medyada verilen mesajların kişi ve toplumları hangi ölçüde etkilediği, mesajların alıcılar tarafından hangi düzeyde algılandığı ve çözümlemeye ya da eleştirel bir bakışa tâbi tutulup tutulmadığı  sorunudur.

Medya okuryazarlığındaki amaç ise; medya mesajlarının doğru algılanması, eleştirel bir bakış açısıyla alınabilmesi, gerçeklik-kurgusallık ayrımının yapılabilmesi, medyanın sunduğu dünyanın gerçeğin kendisi olmayabileceğinin anlaşılması, medyanın yönlendirme ve yönetme fonksiyonlarının olduğunun farkına varılabilmesi, mesajı gönderenlerin kendi düşüncelerini empoze etme gayreti içinde olabileceklerinin değerlendirilmesi gibi hedefleri içermektedir.

Yani medya okuryazarlığı, kaynağı her ne olursa olsun, bilgiyi değerlendirip onu yerinde kullanabilen bireyler olmayı, böyle bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*