İslam Ülkeleri Arasında Nanoteknolojik Network Oluşturuluyor
By Editör On 11 Jan, 2012 At 12:32 PM | Categorized As BİLİM - TEKNOLOJİ, DÜNYA | With 0 Comments

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Genel Müdürü Dr. Savaş Alpay, nanoteknoloji alanında Türkiye’nin de üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkeleri arasında network (ağbağ sistemi) oluşturulacağını söyledi. Network ile öncelikli olarak Türkiye, Malezya ve körfez ülkelerinin sahip oldukları insan güçleri ile kaynaklarının bir araya geleceğini ifade eden Savaş Alpay, “Bu sistem aracılığı ile ülkeler arasında nanoteknoloji alanında iletişim kanalları açılacak ve ülkelerin kendileri için oluşturabilecekleri faydalar en üst düzeye çıkarılacaktır.” dedi.

Nanoteknolojinin devletlere ve toplumlara ciddi ekonomik etkileri olacağının altını çizen Alpay, alana zamanında yatırım yapan ülkelerin gelişmiş ülkeler ile aralarındaki açığı kapatmak için büyük bir fırsat yakaladığını vurguladı. Nanoteknolojide değişik işbirliği modelleri üzerinde durduklarını belirten Alpay, İİT üyesi ülkelerde farkındalık ve yatırım bilinci oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Potansiyel işbirliği modellerinin uygulamaya konulmasına yönelik olarak İslam ülkeleri arasında nanoteknoloji ağının oluşturulması çalışmalarının devam ettiğini de açıkladı.

Nanoteknolojinin hayatın hemen her yanını etkileyeceğine dikkat çeken Dr. Alpay, şunları kaydetti:

“Kimyadan elektroniğe, tıptan iletişime kadar birçok sektörü etkileyen boyutu göz önüne alındığında herhangi bir ülkenin bütün bu sektörlerde ciddi açılımlar göstermesi kolay olmayabilir. Örneğin, Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlükleri ile Malezya’nın üstünlükleri farklı alanlarda olabilir. Her iki tarafın bu üstünlüklerini birbirlerinin istifadesine sunabileceği ortaklık modellerinin oluşturulması, ortak araştırma laboratuarlarının kurulması ciddi ivmelenmeler getirecektir. Ayrıca insan gücünün yetiştirilmesi söz konusu. Nanoteknoloji her ne kadar ciddi bir araştırma teknik alt yapısının geliştirilmesini gerektirse de, ilgili alanlarda yetişmiş insan gücüne sahip olmayan ülkelerin bu yarışta başarıya ulaşmaları mümkün olmayacaktır. Onun için öncelikli olarak, gerek lisans programları gerekse doktora programları aracılığıyla sürekli olarak kendini yenileyen ve yüksek kaliteli insan gücünün yetiştirilmesi de çok önemli olacaktır.”

“İSLAM ÜLKELERİ ARASINDAKİ İŞGÜCÜ DEĞİŞİMİ DAHA KOLAY OLACAK

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Genel Müdürü, oluşturulacak network ile birlikte ülkeler arasında insan gücü değişiminin çok daha kolay bir yapıya kavuşturulacağını, insan gücünün bu yeni döneme adapte olmasında yaşanabilecek olası gecikmelerin de en aza indirileceğini ifade etti. Dr. Savaş Alpay, “Ortak çalışma imkânlarının oluşturulması, aynı zamanda bu araştırma faaliyetlerinin ürüne dönüştürülmesinde de kolaylık getirecektir. Bilgi ve tecrübe paylaşımı, ülkelerimizi birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır.” dedi.

Alpay, bilim ve teknoloji alanında başarılı olabilmenin en önemli koşulunun, Ar-Ge yatırımlarının çok ciddi oranlarda arttırılması olduğunun altını çizdi. SESRIC tarafından 2011’de hazırlanan İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Görünümü Raporu’nda İslam ülkeleri ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ayrı ilmi değişkenlerine göre karşılaştırdıklarını anlatan Alpay, bu durumun çok çarpıcı bir tablo oluşturduğunu vurguladı. Alpay, Ar-Ge yatırımlarının milli gelire oranının, İİT Üyesi Ülkelerde, milli gelirin sadece binde 8’i civarında iken bu oranın dünya ortalamasının yüzde 2,2 olduğunu bildirdi. Yine kişi başına düşen Ar-Ge harcamalarının İİT Üyesi Ülkelerde 28 dolar civarında olduğunu ve bunun dünya ortalaması olan 219 dolara göre oldukça düşük bir seviyede bulunduğunu dile getiren Alpay, bu oranın son yıllarda çok hızlı bir değişim gösteren Kore’de 900 dolara yaklaştığını da duyurdu. Dr. Alpay, bilim ve teknoloji ile ilgili diğer ölçümsel verilerin de benzer bir şekilde İİT üyesi ülkelerde dünya ortalamalarının oldukça gerisinde kaldığını ifade etti. Bilim ve Teknoloji Raporu’nu düzenli olarak yayınlayacaklarını bildiren Alpay, ortaya koydukları bu tablonun, sadece nanoteknoloji alanında değil, Bilim ve Teknoloji alanında sürdüreceklerini söyledi.

ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ SEFERBER EDİLECEK

Üzerinde çalıştıkları bu işbirliği projesinin şu anda görüşülme aşamasında olduğunu da dile getiren Alpay, şöyle konuştu:

“İslam Kalkınma Bankası ve bizim kuruluşumuzun ortak olarak geliştirmeye çalıştıkları nanoteknoloji işbirliği projesi belirli bir bilimsel altyapıyı gerektiriyor. Dolayısıyla öncelikle bu alanda belirli mesafeleri almış olan ülkeler arasında bu projeyi geliştirmek ve daha sonra bütün üye ülkeleri içine alacak şekilde genişletmek daha uygun bir yöntem olacaktır. Projenin ilk safhalarında karşılıklı uzman, akademisyen ve öğrenci değişimi ve ortak bir araştırma merkezinin kurulması gibi çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede Türkiye Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) ile bu merkezin diğer üye ülkelerimizdeki eşdeğer kuruluşları arasında bağlantılar oluşturulması için çalışmalarımız sürmektedir.”

Kaynak: Cihan | 9 Ocak 2012

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*