Yeni Anayasa için Özgün Bir Teklif
By admin On 25 Jan, 2012 At 03:56 PM | Categorized As ÖZEL HABER, GÜNDEM, Manşet, TÜRKİYE | With 2 Comments

“Bir devletin en önemli görevi insanların ‘içsel hoşnutluğa’ ermesini sağlayacak ortamı hazırlamak ve devletin ‘gerçek bağımsızlığını’ korumaktır.”

Türkiye’nin şu günlerde en önemli gündemi; etkisini sadece bize değil gelecek nesillere sirayet ettirecek, ülkenin vizyon ve misyonunu yeniden şekillendirecek, toplumsal değerlerimizi ve çıkacak kanunların tümünü etkileyecek/şekillendirecek yeni bir anayasa

Ülkemizin anayasa tarihine göz attığımızda sürekli tartışılan, başarısızlık durumunda hep günah keçisi gibi işaret edilen ve bu sebeple de kendisi bizzat çatışmanın kaynağı/sebebi olan anayasalar görüyoruz.

Anayasada yer almak ya da anayasal bir kurum olmak bir üstünlük, bir prestij sebebi, dokunulmazlık zırhı olarak görülüyor. Bu konumu elde eden veya kendisine bu konum bahşedilenler, bu üstünlüğün haksızlığını bilse dahi “anayasa böyle” demekle kolayca işin içinden sıyrılıveriyorlar.

Bu sebeple yeni anayasadaki belki de en önemli yenilik “yalın” bir şekilde devletin tanımının yapılması ve temel görevinin belirtilmesi olmalıdır.

Devlet organları günün şartlarına göre kolayca şekillenebilmelidir.

Hiçbir kişi veya kurumun anayasa üzerinden paye ileri sürmemesi, çatışma ortamı oluşturarak bunu ranta dönüştürememesi için organların işleyişiyle ilgili detaylara anayasada yer verilmemelidir.

Bir devletin en önemli görevi insanların “içsel hoşnutluğa” ermesini sağlayacak ortamı hazırlamak ve devletin “gerçek bağımsızlığını” korumaktır.

İnsanın “iç huzurunu” gözetmeyen yasalar yarım ve dolayısı ile işgöremezdir. Yasalar sadece bugünü (günün siyasi politik konum ve çıkarlarını değil) geçmişi ve geleceği de düşünerek yapılmalıdır.

TBMM anayasa komisyonuna bugüne kadar çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından birbirine benzeyen veya büyük farklılıkları bulunmayan onlarca taslak sunulmuş durumda. 

Fakat bunlar arasında, anayasada en üst madde olabilecek  öyle bir taslak sunulmuş ki; “kısa ama öz” olduğu kadar son derece özgün ve orjinal bir teklif. Sağduyu Partisi tarafından sunulan; “evrensel hak” ve “gerçek bağımsızlık” başlığı altında maddeler içeren bu özgün metine şu adresten ulaşabilirsiniz:

www.sagduyuluanayasa.com

Sağduyulu bir şekilde okunduğu zaman, “insafa” susadığımız şu çağda, “evrensel ölçünün” izlerini taşıyan, “berrak bir çerçeve” dedirten, günübirlik siyasî akımların dışında, siyasetüstü bir üslup olduğu hemen göze çarpıyor.

Türkiye’deki mevcut anayasa algılamalarının çok ötesinde bir ufuk çizgisi çizerek, bu konudaki tartışma ve hazırlıkların önünü açacak türden bu teklifin gündemde tutulmasının, ülkemiz ve insanlık adına büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz.

Medyaokuryazar.com
25.01.2012

 

Displaying 5 Comments
Have Your Say
 1. sertel says:

  Sağduyu Partisi alışılagelmiş kalıpların dışına çıkarak çok farklı bir yaklaşımla sunduğu teklifii, günümüzde çok önemli bir konuyu dile getirdiği anlaşılmaktadır. Herkes bir konu üzerinde yorum yapar, fikir belirtir ama kimin daha isabetli olup vatana, millete ve tüm insanlığa yarar sağlayacağı konusunda gayret edenleri tarih yazacaktır.

 2. Akın Toroğlu says:

  “Bizim değerlerimiz; hiçbir ayrım yapmadan, bütün insanları kucaklayan, çağın teknolojik gelişmelerini izleyen, düşünce ve inanç hürriyetine saygılı, sevgiyi ve güzel ahlakı en büyük erdem olarak benimsemiş ve sosyal yaşamdan kopmamış insanlarla yaşayacaktır.”

 3. Cemil says:

  Sağduyu Partisinin teklifi,bazılarının yaptığı gibi sadece kayırma politikası değil.Şimdiyi ve geleceği de içine alacak tam bir özgürlükler zinciri.Görebilenlere aşk olsun,fikirlere tahammül gösterebilenlere yol açacak ama hep kendi dünyalıklarına değil de ebedi aleme de çalışmak gerektiğini öğretecek teklifler ortaya koyuyor.

 4. cengiz says:

  Yeni Anayasada Olmasını istediğim bir Kururm İnsan Hakları Mahkemesidir.
  Mevcut Anayasa Mahkemesi nin İnsan hakları Mahkemesinin yerini tutacağını sanmıyorum
  bu güne kadar verilen içtihatlardan Anayasa Mahkemesinin İnsan hakları Mahkemesi olarak
  Vazife Görmeyeceği açıktır. çünki Adı üstünde Anayasa Mahkemesi Anayasadan dolayı taraftır.
  Olaylara Anayasa da yazılı olan ile bakmak mecburiyetindedir. ve bir önce vermiş olduğu içtihadı, İnsan Hakkları Mahkemesi gözüyle bakmayacak verdiği içtihada ters düşmeyecektir.
  Örnek olarak Özelleştirme dolaysıyla CHP tarafından Anayasa Mahkemesi Başvurulmak suretyle 5398 sayılı kanun iptalı istendi .Ancak Yüksek Mahkeme bunun Anayasaya Aykırı olmadığını belirterek reddetti, Daha sonra yine aynı konuda ARAŞTIRMACI (Ö) olarak Atanan Üst Müdürlerin bu işleminin Anayasaya aykırı olduğu ve İpal edilmesi gerektiği hususu Danıştay 5. dairesince Anayasa Mahkemesine muracaat edildi .
  Yine Yüksek Mahkeme bir önceki kararındakı gerekçelerle reddetti.
  Buda gösteriyorki Yüksek Mahkeme Aynı konuda önceki kararını göz önünde bulunduruyor.Kararında direniyor.
  Neticeolarak Anayasa Mahkemesinin İnsan hakları Mahkemesi olarak vazife görmesi Arzu edilen sonucu vermeyecektir istenilen Maksad hasıl olmayacaktır diye düşünüyorum.
  İnsan Hakları Mahkemesinin Ayrı bir Yüksek mahkeme olarak tarafsız bir şekilde yapılandırılması gerekir.

 5. cengiz says:

  Konu eksik çıkmış
  5398 sayılı kanun ile4046 sayılı özelleştirme kanunun 22. maddesi değişmiş ve Müdür dahil üst kadrolar araştırmacı olarak atanmışlardır chp bunu anayasaya aykırı olduğunu ve iptalını istedi ama Anayasa Mahkemesi reddetti, yine Danıştay 5. dairesi Araştırmacıların içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak bunun iptalini Anayasa Mahkemesinden istedi . Ancak Anayasa Mahkemesi bunuda reddetti , ama Ben inanıyorumki Müstakil İnsan Hakları Mahkemesi diye ayrı bir Yüksek Mahkeme olsaydı bu kanunun iptalini isterdi,
  Çünki Özelleştirilen kuruluşlarda Çalışan Müdürlerin Kamuya Aktarılırken Araştırmacı (ö) yapılması
  Bir insan yapılabilecek en büyük zulümlerden biridir.
  Tam bir insanlık suçudur.
  Kaynak
  http://www.memurlar.net/haber/208018/

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*